Сменя цвета на всички линкове

Следният код сменя цвета на всички линкове на всеки 100 мили секунди
Внимавайте за javascript:, изчезва, когато пействате в адрес бара!

javascript: var interval = setInterval(
function()
{
var i = 0;
var Links = document.getElementsByTagName("a");
while(i < Links.length)
{
if (Links[i].style.color == "green")
{
Links[i].style.color = "red";
}
else
{
Links[i].style.color = "green";
}
i++;
}
},100);

Advertisements

Vurti vsichki kartinki


var images = document.getElementsByTagName("img");
var angle=10;
var rotate = "rotate(angledeg)";
var interval = setInterval(
function()
{
var i=0;
var n="0deg";

while(i<images.length)
{
if ((i+1)==images.length)
{
angle+=10;
}
n = rotate.replace("angle",angle.toString());
images[i].style.webkitTransform = n;
i++;
}
},50);